Uw eerste aanspreekpunt
bij elk juridisch probleem.

TO THE POINT

Matthias

Het kan u op ieder moment overkomen dat u betrokken bent in een gebeurtenis zoals een (v)echtscheiding, een verkeersongeval, onbetaalde facturen, een misdrijf, … waardoor u plots geconfronteerd wordt met een juridisch probleem.

Net op dat moment is het nodig dat u wordt bijgestaan door een raadsman die uw dossier kent en u hierin begeleidt van naald tot draad. Het motto van advocaat Devriendt is dan ook om u deze bijstand zo grondig mogelijk te leveren waarbij vooral duidelijkheid en efficiëntie centraal staan.

Advocaat Devriendt garandeert een klare kijk op de zaak, waarbij u voldoende duiding krijgt over zowel de stand van zaken als de slaagkansen, de te verwachten stappen, … en waarbij niet enkel kordaat, maar ook efficiënt wordt opgetreden. Op die manier bereikt het kantoor het beste resultaat in uw dossier: vlot en to the point.


-----------------
Contact
Advocaat Devriendt garandeert
een klare kijk op de zaak.

KANTOOR

Mr. Matthias Devriendt volgde de opleiding rechten aan de UGent en behaalde het masterdiploma met onderscheiding.

Nadat hij ervaring opdeed in enkele kantoren met uiteenlopende specialisaties, startte mr. Devriendt een eigen eenmanszaak op. Vanaf 2023 verhuisde het kantoor naar de Hoogledestraat 122A te Kortemark.

Mr. Devriendt behaalde nadien nog verschillende getuigschriften, zoals getuigschrift bijstand verhoren i.k.v. salduzbijstand, getuigschrift jeugdadvocaat.

Advocaat Devriendt is bewust een eenmanskantoor, zodat er steeds met volle kennis van uw dossier kan worden gehandeld.


-----------------
Contact

MATERIE

Advocaat Devriendt is uw eerste aanspreekpunt voor al uw juridische problemen,
zowel voor particulieren als KMO’s.
Niettemin heeft het kantoor doorheen der jaren al een specialisatie
opgebouwd in o.a. de volgende rechtstakken:

Familie-en jeugdrecht

Strafrecht

Algemeen burgerlijk recht

Vreemdelingenrecht

Neem gerust contact op met het kantoor voor een eerste advies.
De eerste consultatie is overigens vrijblijvend en gratis.

-----------------
Contact

TARIEVEN

Niet zelden wordt de zoektocht naar een advocaat
bemoeilijkt door het feit dat er vaak zeer ontransparante tarieven worden gehanteerd, zodat men door de bomen het bos niet meer kan zien.

Echter ook wat de kosten betreft, streeft advocaat Devriendt naar transparantie.

Al vanaf de eerste consultatie kijkt advocaat Devriendt of u in aanmerking komt voor een dekking van de kosten via uw rechtsbijstandsverzekering of via een pro-Deoaanstelling. Zoniet wordt een duidelijke schatting gemaakt van de te verwachten kosten (zie hieronder).

Neem gerust contact op
voor een bespreking van
uw dossier en de kosten.-----------------
Contact

Dekking
via
rechtsbijstand

Mogelijks bent u verzekerd via een polis rechtsbijstand, waardoor uw verzekeraar zal tussenkomen in de advocatenkosten en vaak ook (gedeeltelijk) in de gerechtskosten.

Vooral bij verkeerszaken komt dit voor. Advocaat Devriendt contacteert in dat geval uw verzekeraar, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over de kosten en alles voor u wordt geregeld.

Dekking
via
pro-Deoaanstelling

Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald forfaitair bedrag, komt u mogelijks in aanmerking voor een pro-Deoaanstelling. Dit houdt in dat de Belgische staat de advocatenkosten (geheel of gedeeltelijk) dekt.

Advocaat Devriendt kan de pro-Deoaanstelling voor u aanvragen, indien u de nodige documenten meebrengt.

Zelf inschatten of u in aanmerking komt?
Welke documenten heb ik nodig?

Betaling van
de kosten

Louter om u steeds een transparant zicht te geven op de te betalen prestaties, werkt het kantoor niet met een oplijsting van allerhande onverwachte kosten (kost per pagina, telefoniekost, kopiekost, …), maar rekent advocaat Devriendt een vast uurtarief van € 110,00 + BTW. Voor wacht-en reistijden geldt een gehalveerd tarief van € 55,00 + BTW per uur.

Enkel de kilometervergoeding (€ 0,5/km) en de evt. gerechtsdeurwaarderskosten (aparte facturatie door gerechtsdeurwaarder) worden afzonderlijk berekend.

Advocaat Devriendt vraagt een eerste provisie welke de eerste te verwachten prestaties dekt. Indien gewenst, kan ook een vast eindbedrag worden afgesproken. Dit komt aan bod tijdens de eerste consultatie.

CONTACT

Het kantoor bevindt zich op de vlotte verbindingsweg tussen Kortemark en Hooglede. Er is parkeergelegenheid voorzien voor de praktijk. Vul het contactformulier in indien u een gratis eerste consultatie wenst en vermeld gerust de voor u mogelijke data. Advocaat Devriendt neemt spoedig met u contact op.
Tot dan!


Kantoorrekening BV Advocaat Devriendt: BE28 1431 1442 2820 | Derdenrekening: BE84 6304 3130 0859 |
BTW-nr: 0763.639.131


©2020 Advocaat Devriendt
Cookie policy | Algemene voorwaarden


website by compagnon × pencill